Indesign>tips en trucks>

AUTOMATISCHE PAGINANUMMERS
Om het overzicht in een boekwerk te behouden word vaak gebruik gemaakt van een index in combinatie met paginanummers, maar om op elke pagina handmatig een nummer te plaatsen is natuurlijk een hels karwei. Gelukkig bied Indesign de mogelijkheid paginanummers automatisch te plaatsen, in een volledig zelf te bepalen opmaak bovendien.
*Zie ook de tutorial over basisstramienen.

1. Open het Pages-dialoog (F12) en open je basisstramien*.2. Maak in het basisstramien met je teksttool een tekstvlak op de plek waar je paginanummering moet komen te staan.

3. Voeg nu middels Type>Insert Special Character>Auto Page Number / Alt+Shift+Ctrl+N de automatische paginanummering in. Er verschijnt nu in je tekstvlak de letter van je basisstramien.

4. Geef de zojuist verschenen letter het lettertype en corps waarin jij jouw paginanummering wilt hebben. Alle pagina's uit je opmaak waaraan het zojuist veranderde stramien is toegekent zullen nu genummerd zijn op de zojuist door jou bepaalde manier.