InDesign>

OPMAKEN STAP-VOOR-STAP
Er zijn een aantal zaken die van belang om bestanden geschikt voor drukwerk te maken:
-voorbereidend werk
-bestanden aanmaken
-bestanden opmaken
-bestanden opslaan
-een drukklare pdf maken

voorbereidend werk
Om makkelijker te kunnen werken is het handig om voor het aanmaken van documenten in InDesign is het raadzaam om de maateenheden in te stellen op centimeters of minimeters.
Dit doe je via:
Edit>Preferences>Units & Increments..
Bewerken>Instellingen>Maateenheden..

top

bestanden aanmaken
Het aanmaken van bestanden kan via File>New>Document of Ctrl+N.
In het dialoog wat nu in het scherm verschijnt staat of de knop More Option / Meer opties of de knop Less Option / Minder opties.
Als het eerste het geval is, klik dan op deze knop zodat onderin het dialoog de "Bleed and Slug"-instellingen verschijnen. Nu gaan we de instelling van het document invullen:
  • Het aantal pagina's; dit kan globaal gedaan worden, er kunnen later nog pagina's toegevoegd of verwijderd worden. Het aanvinken van "Facing pages" is handig voor het overzicht in linker en rechter pagina's.
  • De pagina-maten / Page Size bepaald het afgewerkte formaat van het boekje; de maat van één pagina uit het boek.
  • De kolommen / Collumns zijn handig bij het opmaken, maar kunnen ook genegeerd worden, deze instellingen kunnen ook later nog ingesteld worden.
  • Voor de Marges / Margins geld hetzelfde als voor de kolommen.
  • De 'Bleed and Slug'-instellingen zijn wel erg belangrijk.
    Deze maken het mogelijk om aflopende delen uit het ontwerp (delen die door de papierrand afgesneden worden) in het uiteindelijke document mee te nemen. Zet de Top, Bottom en Outside op 3 mm en de Inside op 0 mm.
  • Als deze punten in acht zijn genomen klik je op OK en kan het opmaken beginnen.

top

bestanden opmaken
Voor het opmaken van bestanden in zwart-wit is het van belang dat alle externe bestanden (geplaatste afbeeldingen etc) in grayscale, zwart of K (Key) voor elementen in het InDesign-bestand gemaakte beeldelementen (tekst, vormen) dient de [Black]-kleur te worden gebruikt, met behulp van tint kan d.m.v. percentages verschillende nuances van zwart; grijswaarden worden gekozen.

Voor het opmaken in twee kleuren is het van belang dat alles in de twee gekozen kleuren komt te staan en dat de naamgeving van de kleuren ook consequent is. Als duotones, vanuit Photoshop (zie: 'duotone afbeeldingen maken') gegenereerd, worden verwerkt, zullen de kleuren van de duotone automatisch in het Swatches-paneel (F5) worden opgenomen.
Gebruik voor de kleuren nooit CMYK-kleuren, maar altijd PMS-kleuren/Spot-colors (Color Type).
Het is raadzaam om aan de hand van de 'uncoated' Pantone-kleuren te werken (PANTONE solid Uncoated). Let er echter wel op dat niet van een PMS-kleur coated en uncoated varianten naast elkaar worden gebruikt.
De Pantone kleuren zijn aan het Swatch-paneel (F5) toe te voegen door op het pijltje bovenin het Swatch- paneel te klikken en voor de optie 'New Color Swatch' te kiezen.

Voor full-color geld dat alles in het CMYK -kleurenprofiel moet staan. Elementen in RGB zullen in het drukwerk qua kleur afwijken van het digitale beeld. Wanneer voor tekst in een klein corps (kleine letters) in een samengestelde kleur worden gezet, zal dit voor onscherpe tekst zorgen (zie: 'tekst in kleur'). Samengestelde kleuren zijn kleuren die uit verschillende kleuren worden opgebouwd; kleuren die niet uit of alleen Cyaan, alleen Magenta, alleen Yellow of alleen Key (Black/Zwart) bestaan).

top

Bestanden opslaan
Wanneer in InDesign afbeeldingen geplaatst worden, staat niet de afbeelding zelf in het bestand, maar een link naar de locatie van dit bestand. Op het moment dat deze bestanden worden verplaatst, veranderd of een andere naam krijgen, zal de link verbroken worden. In het links-paneel (window>Links / Ctrl+Shift+D) kun je de gelinkte bestanden controleren. Ontbrekende bestanden worden aangegeven d.m.v. een rode acht- hoek met een vraagteken, gewijzigde bestanden worden aangegeven d.m.v. een gele driehoek met een uitroepteken. Door te relinken zijn de kapotte links te repareren. Relink doe je door op het pijltje bovenin het links-paneel te klikken en relink... te kiezen of d.m.v. het eerste icoon onderin dit paneel. Bestanden kunnen ook in het document worden opgenomen d.m.v 'Embed file' onder het pijltje bovenin. Dit is echter bij het opmaken van een boekwerk niet aan te raden omdat dit het InDesign erg groot maakt waardoor je systeem traag zal worden.

top

Een drukklare pdf maken
Het bestand wat uiteindelijk naar de drukker gaat is een pdf. Je kunt van je InDesign bestand een pdf maken d.m.v. het export-commando. Kies een handige bestandsnaam en locatie voor je bestand en kies voor het pdf- formaat. Door op OK te klikken krijg je het dialoog waarin de pdf instellingen in worden ingegeven. Kies de [Press Quality] Adobe PDF Preset en de Acrobat 4 Compatibility. Hieronder staan puntsgewijs de instellingen die per tabblad uit het linker menu die nog aangepast moeten worden op de preset.
Marks and Bleed: Crop Marks aanvinken
Offset op 3 mm instellen
Use Document Bleed Settings aanvinken of handmatig instellen op Top, Bottom en Outside op 3 mm, Inside op 0 mm
Advanced: Transparency Flattener instellen op [High Resolution]

Voor het maken van een pdf voor controle van de tussenstand kunnen bovestaande instellingen ook worden gebruikt, maar is het voor het beperken van de bestandsgrootte nodig om onder het tabblad Compression de volgende instellingen te hanteren: Color Images: Downsample to 72 dpi, Compression: Automatic (JPEG), Image Quality: Low Grayscale Images: Downsample to 72 dpi, Compression: Automatic (JPEG), Image Quality: Low Monochrome Images: Downsample to 600 dpi, Compression: Automatic (JPEG), Image Quality: Low

top