Indesign>tips en trucks>

BASISSTRAMIENEN
Het kan de eenheid van een layout sterk te goede komen op elke pagina bepaalde beeldelementen terug te laten komen. Deze terugkerende elementen vormen samen een basisstramien en kunnen in Indesign ook als zodanig worden vastgelegd. Hieronder wordt uitgelegd hoe (een) basisstramien(en) word(en) gemaakt.
Zie ook 'Automatische paginanummering'

1. Open het Pages-dialoog (F12). Je zult zien dat elke pagina van je layout standaard het A-stramien heeft. Rechtsklik op A-master en kies 'Master options for "A-master"' (ook te berijken via het menu rechtsbovenin het pages-dialoog).


Je kunt hier de volgende items definiëren:
Prefix: Dit is de letter die in je pages-dialoog zal worden gebruikt voor dit stramien.
Name: Dit is de naam die het stramien heeft, vooral handig wanneer met veel verschillende stramienen wordt gewerkt.
Based on Master: Wanneer je een nieuw stramien maakt wat maar licht afwijkt van een ander stramien, kun je het nieuwe stramien baseren op een reeds bestaand stramien, dat kun je hier aangeven.
Number of Pages: Hierin kun je aangeven uit hoeveel pagina's je stramien bestaat, het meest gangbare is natuurlijk 2 of 1.
Het kan echter ook voorkomen dat je basis-layout om de 6 pagina's moet herhalen, dan kun je hier dus ook voor 6 kiezen.

2. Een nieuwe basisstramien maak je aan door in je pages-dialoog rechts te klikken op een bestaand stramien en te kiezen voor 'New Master'. Bij het aanmaken van een nieuw basisstramien kun je weer 'Prefix', 'Name', 'Based on Master' en 'Number of Pages' definiëren.

3. Een basisstramien vormgeven doe je door te dubbelklikken op het stramien.

4. Een stramien aan pagina's toekennen kan op verschillende manieren:
  • Sleep het stramien uit het pages-dialoog op de pagina waar je deze aan wilt toekennen.
  • Via het menu rechtsbovenin je pages-dialoog, 'Apply master to Pages...', dit kan ook via: layout>Pages>Apply master to Pages... of door rechts te klikken in het Pages- dialoog en te kiezen voor 'Apply master to Pages...'
De eerste optie werk snel wanneer je één pagina van basisstramien wilt veranderen, wanneer je een serie pagina's wilt veranderen is de tweede optie het handigst. Je krijgt dan het volgende dialoog in beeld:bij Apply Master kies je het gewenste stramien.
bij To Pages kies je de pagina's waarop het stramien moet worden toegepast.
Hierbij kun je een serie opeen volgende pagina's definiëren doormiddel van een koppelteken. Niet opeen volgende pagina scheid je d.m.v. een komma. Dus als je bijvoorbeeld pagina's 1 tot en met 8 en pagina's 33-48 wilt veranderen vul je in: '1-8,33-48'.