Algemeen>tips en trucks>

INSLAGSCHEMA'S, HELE EN HALVE KATERNEN IN FULLCOLOR
De pagina-reeksen die een half katern beschrijven worden bepaald door het inslagschema en het drukvel.
Wij drukken onze boekjes (A5, B5) per katern (16 pag) op een drukvel. Zodoende komen dus 8 pagina's aan beide zijden van het vel. Per zijde kan voor al dan niet fullcolor worden gekozen, een zijde is equivalent aan een half katern.

De pagina's die aan een zijde staan worden bepaald door het inslagschema. Hieronder wordt uitgelegd hoe je een inslagschema maakt.

Neem twee vellen papier, vouw deze twee keer als in onderstaand schema.
   

Leg de twee gevouwen vellen in elkaar en nummer de "pagina's" als hieronder.
 

Vouw de vellen na het nummeren uit en leg ze met de corresponderende vouwen naast elkaar.
Deze twee vellen naast elkaar geven de indeling van één zijde van het drukvel weer.

 
1e helft katern 2e helft katern


Uiteraard geld voor de rest van het binnenwerk dezelfde procedure.
Als we dit doorvoeren resulteert dit in de volgende twee pagina-reeksen die de zijden van het drukvel vormen:

1e helft katern:  1(+X)  4(+X)  5(+X)  8(+X)  9(+X) 12(+X) 13(+X) 16(+X)
2e helft katern:  2(+X)  3(+X)  6(+X)  7(+X) 10(+X) 11(+X) 14(+X) 15(+X)
 X = een veelvoud van 16